Dergi Hakkında

STEM Eğitimi Dergisi: STEM Eğitiminde İyi Uygulamalar

STEM Eğitimi Dergisi (STEM ED) Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin entegrasyonu olarak ortaya çıkan; bu disiplinlerarası yaklaşımın yanı sıra multidisipliner ve disiplinler ötesi yaklaşımlarla yeni bir kavramsal boyut kazanan STEM alanlarının, öğrenme ve öğretme süreçlerine odaklanarak iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesine katkı sunmayı amaç edinmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda bilim insanlarının, öğretmenlerin, öğrencilerin ve politika belirleyicilerin hem kendi aralarında hem de eğitimin diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek STEM alanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir platform olma hedefindedir.

STEM ED'nin yayın dili Türkçe'dir.

Yılda iki sayı olarak yayımlanması planlanan STEM ED’de, uygulama örneklerine odaklanan formal, informal ve non-formal ortamlarda kullanılabilecek STEM eğitimi ile ilgili makalelere yer verilecektir.

STEM Eğitimi Dergisi, STEM öğretimi ile ilgilenen herkesin ilgi ve ihtiyaçlarını yansıtan bir dergi olma amacındadır. Makaleler, K-12 seviyesinde görev yapan öğretmenlerin, lisans/yüksek lisans/doktora düzeyinde eğitim veren akademisyenlerin ve bilim merkezi gibi informal ortamlarda görev yapan eğitmenlerin kullanabilecekleri uygulama örnekleri içermelidir. STEM ED’nin kapsamının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için benzer perspektife sahip uluslararası düzeyde yayın yapan bazı dergiler aşağıda bulunmaktadır. Bu dergilerdeki makaleleri incelemeniz STEM ED için hazırlayacağınız makalenizi yazarken sizlere yol gösterebilir.

- Science Activities - Projects and Curriculum Ideas in STEM Classrooms

- Physics Education

- The Physics Teacher